Refleksion teori - praksis distinktionen, det kollaborative læringsrum

Med denne blog er mit ærinde, at give bud på forskellige undervisningsoplæg - læringskontekster der udmøntes i et rum. Et rum kan være virtuelt eller fysisk. I det fysiske rum vil tilgængeligheden for materialer være tredimensionelle. I det virtuelle må der arbejdes både via harddiskens materialer, samt egen dokumentation. Pointen er, at blende de to læringsmåder. Bloggen inviterer til, at initiere egne æstetiske udtryk, og der er bud på hvordan jeg selv initierer aktiviteter.

At udtrykke sig gennem et materiale og udforme artefakter, er en aktivitet som ligger dybt i os alle. Helt fra tidernes morgen har mennesket brugt redskaber og bearbejdet materialer, dels til praktiske funktioner, dels via kommunikation og handel.

Artefakter får en betydning når de indgår i den menneskelige relation. Man kan måske sige, at artefakterne kommunikere noget om den enkeltes identitet og smag, og dels hvad udøveren formår rent håndværksmæssig og æstetisk, herunder hvordan dette værdisættes af andre.

I en pædagogiske kontekst, får virksomheden den betydning, at udøveren kommunikerer gennem det skabende sprog, og hermed spejler sig i netop det konkrete fysiske eller virtuelle udtryk. Gennem den æstetiske virksomhedsproces er intentionen den, at novicen udvikler kompetence samt viden og færdigheder inden for det æstetiske formskabende område, således at hun/han tilegner sig teoretiske som praktiske kompetencer.

Kompetencer der kan understøtte processer og færdigheder hos andre, hvem det end måtte være. Med andre ord, så handler det om, at læringskonteksten skaber mulighed for, at udvikle og udfolde en formskabende faglig æstetiske palet. https://ucc.dk/paedagoguddannelsen/om-uddannelsen/uddannelsens-opbygning/studieformer

Man kan sige, at hun/han spejler sig i forhold til sig selv som, jeg – mig. I forhold til andre som, jeg – du. Og, ikke mindst i forhold til den kultur man interagerer i, som jeg – verden.

Det er kultur og medieforskeren Kirsten Drotner, der betegner denne orientering som, en identitetssøgebevægelse. Men kan ligeledes sige, at den kultur man er socialiserede ind i, også indvirker på spejlingen. Det skabende arbejde kan hermed være med til at indskrive individets identitet gennem synliggørelse af konkrete artefakter, både in space som interspace. En eksponent for denne identitetssøgebevægelse kunne være Den kvindelige mexicanske billedkunstneren Frida Kahlo http://www.leksikon.org/art.php?n=3382

Se også min yogablog, den understøtter mit andet undervisningsrum: http://charlottesyogablog.blogspot.dk/

 

 

 

 • Helleristning på granitsten Jeg – du – vi, er os.

  Billede af helleristning v/ Frederiksstad i Norge.
  Jeg – du – vi, er os.

 • Insekt i fimovoks

  Mikroartefakt i tændstikæske med ostevoks og ståltråd – (Charlotte Bervild). Hver æske, stor som lille rummer sit eget univers.
  http://www.grimmerhus.dk/

 • Togvogn på havn > Jeg har været der...

  Spraymaling på togvogn.
  (dette er ej legalt i praksis) brug en søjle eller endevæg i institutionen